คุณวศิน ไสยวรรณ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking คุณวศินเริ่มงานครั้งแรกในฝ่าย Treasury และเป็นส่วนหนึ่งของทีม Interbank Dealing ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนไปร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในปี พ.ศ. 2542 โดยรับผิดชอบด้านการขายเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงิน ในระดับภูมิภาค คุณวศิน กลับมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2552 ในทีม Treasury sales ของสายตลาดเงิน และเป็นผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ในปี พ.ศ. 2558

 

คุณวศิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Kansas และปริญญาโท M.B.A. ด้านการจัดการจาก New Hampshire College