คุณวศิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยก่อนหน้านี้ คุณวศิน ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking คุณวศิน เริ่มงานครั้งแรกในฝ่าย Treasury และเป็นส่วนหนึ่งของทีม Interbank Dealing ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนไปร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในปี พ.ศ. 2542 โดยรับผิดชอบด้านการขายเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงินในระดับภูมิภาค คุณวศิน กลับมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2552 ในทีม Treasury Sales ของสายตลาดเงิน และเป็นผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ในปี พ.ศ. 2558

 

คุณวศิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Kansas และปริญญาโท M.B.A. ด้านการจัดการจาก New Hampshire College