คุณตรัยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณตรัยรัตน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญด้าน Technology Operations and Platforms และก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณตรัยรัตน์ มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง Executive IT Specialist มากว่า 21 ปี และ บริษัท ABB ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง Project Engineer

 

คุณตรัยรัตน์ ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ IT System Management  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Technology Operations, Testing & Platforms ในปี 2559  จนกระทั่งปี 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด  Technology Operations, Testing and Platforms และจากการปรับโครงสร้างในกลุ่มงาน ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด  Cloud, Technology Operations and Platforms ในปี 2563  ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กลุ่มงาน Technology และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทในเครือที่จะจัดตั้งใหม่