คุณธนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยก่อนหน้านี้ คุณธนา ได้ดำรงตำแหน่ง Chief Marketing Officer ของธนาคารเมื่อปี พ.ศ. 2560  และดำรงตำแหน่งรักษาการ Chief Marketing Officer และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2559  

 

ก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคาร คุณธนา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2559 และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2555-2556 นอกจากนี้ คุณธนา เคยดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2553–2554

 

คุณธนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา