คุณธนพจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณธนพจน์ มีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ รวมทั้งธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยในตำแหน่ง Managing Director, Head of Global Banking

 

คุณธนพจน์ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจขนาดใหญ่ในทุกมิติ ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจ บริการวาณิชธนกิจ และการระดมทุนในตลาดต่างประเทศ

 

คุณธนพจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิร์สต์