คุณเสถียร  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคาร ในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  คุณเสถียร ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด สายงาน Business Strategy & Development (Digital Banking, Bancassurance, Corporate Marketing, Product Development and Business Analytics) ที่ TISCO Financial Group และงานด้านเช่าซื้อรวมกว่า 22 ปี รวมถึงยังมีประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ อาทิ ด้านหลักทรัพย์ที่ Ocean Securities & Finance และธนาคารไทยพาณิชย์ อีกด้วย

 

คุณเสถียร เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจในภาพรวม และผ่านงานหลากหลายในสถาบันการเงินมากว่า 33 ปี พร้อมที่จะร่วมทีมผู้บริหารเพื่อวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของธนาคาร เพื่อให้เป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด