ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คุณเสถียร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดสายงาน Business Strategy & Development (Digital Banking, Bancassurance, Corporate Marketing, Product Development and Business Analytics) ที่ TISCO Financial Group และงานด้านเช่าซื้อรวมกว่า 22 ปี รวมถึงยังมีประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ อาทิ ด้านหลักทรัพย์ที่ Ocean Securities & Finance และธนาคารไทยพาณิชย์ อีกด้วย

 

คุณเสถียร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์