คุณปรมาศิริ มโนลม้าย ได้เข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ก่อนมาร่วมงานกับธนาคาร คุณปรมาศิริ มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงธุรกิจประกันภัยมากว่า 28 ปี เคยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและทำงานในกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์

 

ในด้านการศึกษา คุณปรมาศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (BA-Insurance) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ - MSCIS) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับประกาศนียบัตรด้านการตลาด จาก Chartered Institute of Marketing – UK