คุณพรรณพร ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer คุณพรรณพรได้ร่วมงานกับบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เป็นเวลา 12 ปี ก่อนที่จะย้ายมาบริษัท GE ในปี พ.ศ. 2538 โดยมีบทบาทหลากหลายในบริษัทของกลุ่ม ทั้ง บริษัท จีอี แคปปิตอล ประเทศไทย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) GE Money Retail Bank และ GE Money Asia  คุณพรรณพรเข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2552 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบเครือข่ายสาขาสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล และเครือข่ายสาขา ในปี พ.ศ. 2558 คุณพรรณพร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  

 

คุณพรรณพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี และปริญญาโทด้าน M.B.A. จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ