คุณอรพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาวิศวกรรมระบบการผลิต จาก Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณอรพงศ์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ Caterpillar Inc., The Boeing Company และ The Iacocca Institute รวมถึงได้ร่วมงานกับกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Accenture เป็นระยะเวลานาน โดยได้รับตำแหน่งสูงสุดเป็นกรรมการผู้จัดการ Accenture Thailand และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ในปี 2560 

 

นอกเหนือจากการเป็นผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ปัจจุบัน คุณอรพงศ์ยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัดและกรรมการบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด