คุณมาณพ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยก่อนหน้านี้ คุณมาณพ เคยรับผิดชอบงานในตำแหน่งผู้บริหารสายงาน China Business ตั้งแต่ปี 2557 ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ในปี 2663 คุณมาณพ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน

 

ก่อนจะร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อปี 2555 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ International Banking Business กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ คุณมาณพเคยดำรงตำแหน่ง Head of China A-Share Research ที่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง โดยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและบริหารทีมงานวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้นจีน รวมถึงเคยรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลัง ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัย Fudan นครเซี่ยงไฮ้

 

คุณมาณพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินและบัญชี สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้าน M.B.A สาขาการเงินจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนรัฐบาลไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศไทย และยังได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปีพ.ศ. 2561 สาขาการบริหารการเงิน