ดร. ลอทเนอร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Transformation Officer ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Data Officer ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561 ดร. ลอทเนอร์ เริ่มต้นการทำงานที่บริษัท McKinsey & Company ประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2535 และต่อมาได้รับเลือกให้เป็นหุ้นส่วน (Partner) ของบริษัทในปี พ.ศ. 2543 ดร. ลอทเนอร์ ได้ย้ายไปประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2544 และต่อมาได้ย้ายไปประจำที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2548 โดยรับตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนอาวุโส (Senior Partner) ของ McKinsey ในภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ.ศ. 2555 ในขณะเดียวกัน ดร. ลอทเนอร์ ได้เป็นผู้นำของ Asia Pacific Risk Management Practice รวมทั้งเป็นสมาชิกของ Asia Pacific Management Committee ในช่วง 3 ปีก่อนเริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. ลอทเนอร์ ได้ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนอาวุโสและกรรมการผู้จัดการบริษัท The Boston Consulting Group ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการที่ปรึกษาทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน

 

ดร. ลอทเนอร์ จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Technical University Dresden ประเทศเยอรมนี และได้รับอนุปริญญาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ประเทศเยอรมนี