ดร. ชาลี อัศวธีระธรรม ได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อเดือนเมษายน 2563 ในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน DATA ก่อนมาร่วมงานกับธนาคาร ดร. ชาลีมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่ง Chief Research Officer กับบริษัท WorldQuant ดูแลบริหารคณะนักวิจัย และ Data Scientists ทั่วโลกใน 14 ประเทศ    มีประสบการณ์ทำงานสาย Quantitative Trading โดยเป็น Portfolio Manager ที่ Merril Lynch ที่นิวยอร์ก และ Sun Trading ที่ชิคาโก เคยเป็น Management Consultant ที่ McKinsey & Company สาขากรุงเทพและลอนดอน และเป็นวิศวกร Analytics Engineer ที่ Pivotal Systems Corporation

 

ด้านการศึกษา ดร. ชาลีได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา