คุณอรรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้เข้ารับผิดชอบงานในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ ดูแลรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารสายงาน Retail Segment Strategy and Planning ตั้งแต่ได้เข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2560

 

ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณอรรัตน์ ทำงานที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มานานกว่า 13 ปี โดยล่าสุดมีตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Head of Retail Banking ทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจภูมิภาครับผิดชอบดูแลธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานก่อนหน้าในตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วม 10 ปี อาทิ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นในส่วน Strategic Planning and Development, Deloitte Consulting ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัททางการเงินชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายองค์กร อีกทั้งคุณอรรัตน์ยังเคยมีประสบการทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด ระหว่างปี 2538 ถึง 2540

 

คุณอรรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์การคลัง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจเอกการเงินจาก University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา