คุณอาทิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน M.B.A. (Finance) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Wharton School, University of Pennsylvania รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

 

คุณอาทิตย์ ได้เริ่มทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นครั้งแรกในหน่วยงานบริหารการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2541 ได้ร่วมงานกับ บริษัท Cargill Financial Service ในตำแหน่ง Hedge Fund Manager และต่อมาได้ร่วมงานกับธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยได้ดำรงตำแหน่งสุดท้าย เป็น Managing Director และ Regional Head Capital Markets, South East Asia ก่อนกลับมาร่วมงานกับ ธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

 

คุณอาทิตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารในปี พ.ศ. 2559