ดร.อารักษ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้านี้ ดร.อารักษ์ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer และ Chief Strategy Officer


ดร.อารักษ์เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2553 รับผิดชอบสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 และเป็นรองผู้จัดการใหญ่ในปี พ.ศ. 2556 ดร.อารักษ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2560 และ Chief Financial Officer ในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2561


ก่อนเริ่มงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.อารักษ์ มีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปีกับบริษัทข้ามชาติ ชั้นนำ โดยร่วมงานกับบริษัท McKinsey & Company ในภูมิภาคอาเซียน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการเงินให้กับบริษัทในหลายอุตสาหกรรม อาทิ โทรคมนาคม, เทคโนโลยี, พลังงาน และหน่วยงานของรัฐ ก่อนหน้านั้นได้ร่วมงานกับบริษัท Qualcomm Inc., California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้นำการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และปัจจุบันร่วมถือสิทธิบัตรทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 50 ฉบับ


ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Stanford University, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Carnegie Mellon University, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา


* ดร.อารักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563