คุณอนุชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ คุณอนุชา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 และประธานกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คุณอนุชา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการลงทุนของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

 

ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณอนุชา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน บริษัท เอไอเอ จำกัด สาขาประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2541-2542 คุณอนุชา ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน และในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2541 คุณอนุชา เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) ใน ปี พ.ศ. 2533-2534 คุณอนุชา เป็นรองผู้อำนวยการ (Structured Finance) ที่บริษัท เชส แมนฮัตตัน เอเชีย จำกัด (ฮ่องกง) และในปี พ.ศ. 2526-2533 คุณอนุชา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ที่ธนาคาร เชส แมนฮัตตัน สาขากรุงเทพฯ

 

คุณอนุชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเงินจาก San Francisco State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโททางด้าน M.B.A. สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศจาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา