คุณอนุชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารไทยพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คุณอนุชา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการลงทุนของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ปัจจุบัน คุณอนุชา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการรับประกันการจำหน่ายของธนาคาร นอกจากนี้ คุณอนุชา ได้เป็นกรรมการของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2562

 

ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณอนุชา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน บริษัท เอไอเอ จำกัด สาขาประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2541-2542 คุณอนุชา ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน และในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2541 คุณอนุชา เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2533-2534 คุณอนุชาเป็นรองผู้อำนวยการ (Structured Finance) ที่บริษัท เชส แมนฮัตตัน เอเชีย จำกัด (ฮ่องกง) และในปี พ.ศ. 2526-2533 คุณอนุชา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขากรุงเทพฯ

 

คุณอนุชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเงินจาก San Francisco State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโททางด้าน M.B.A. สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศจาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา