ธุรกิจต้องเดินหน้า ไทยพาณิชย์พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME

 

 

เพื่อให้ก้าวพ้นวิกฤตเร่งด่วนจากผลกระทบของ COVID-19 ด้วยมาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SME
 

  • สินเชื่อ Soft Loan เพื่อฟื้นฟูธุรกิจ
  • มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ (Asset Warehousing)
  • มาตรการช่วยเหลือระยะยาวสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

 

เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สนใจติดต่อ  SCB Business Call Center 02 722 2222 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

 
สนใจ สินเชื่อฟื้นฟู Soft Loan

คลิก!