แจ้งปิดปรับปรุงระบบ SCB EASY Application ชั่วคราว

 

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ SCB Easy Application

 

ตามที่ธนาคารได้มีการปรับปรุงระบบ SCB Easy Application ใหม่ ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 

ปิดระบบในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 00:00 – 06:00 น.

 

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY Application ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว และสามารถใช้บริการผ่าน SCB Easy Net ได้ตามปกติ

 

                                                       ขอแสดงความนับถือ

                                        ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)