ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุน มทบ.41 ส่งมอบของใช้ในครัวเรือน ในโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน

มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพบก ได้จัดพิธีส่งมอบบ้านในโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน มีความลำบากในการดำรงชีวิต ได้แก่ พลทหารอภินันท์ อะสาร ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2559 สังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ณ บ้านในถุ้ง หมู่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมให้การสนับสนุนของใช้ในครัวเรือน เช่น เตาแก๊ส หม้อหุงข้าว ที่นอน ผ้าห่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการและครอบครัว เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อทหารกองประจำการ โดยมี พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร คุณโกศล มุตตาหารัช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ นครศรีธรรมราช ธนาคารไทยพาณิชย์ หน่วยงานราชการ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามทบ.41 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงาน ในโอกาสนี้ได้ร่วมมอบอินทผาลัม ไข่ไก่ และข้าวสารให้กับพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จำนวน 30 ครัวเรือน เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะฮ์ ศักราช 1436 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการทำความดี และขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์