ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 24 จัดกิจกรรม “ฬ 24 ชวนกันทำดี” นำรายได้จัดซื้อเตียงไฟฟ้ามอบให้โรงพยาบาลราชวิถี

 

             ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 24 จัดกิจกรรมการกุศล “ฬ 24 ชวนกันทำดี” ประมูลภาพวาดสีน้ำจากชมรมสุขสีน้ำ จำนวน 50 ภาพ เพื่อนำรายได้จัดซื้อเตียงไฟฟ้ามอบให้โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ และยังมีความต้องการเตียงจำนวนมากเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ โดยมีนายแพทย์ สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ และมีอาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ อาจารย์สอนวาดภาพสีน้ำ แพทย์หญิง สิริพร ชีเจริญ รศ.ดร.มยุรี ชวนกำเนิดการ เป็นผู้แทนจากชมรมสุขสีน้ำ ร่วมเปิดงาน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลภาพหรือบริจาคเงินได้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-16.30 น. และสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่