ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดพิธีเปิดโครงการ SCB Intelligent Trade Program รุ่นที่ 3 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทย

 

 

             ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้สามารถขยายศักยภาพทางธุรกิจสู่ภาคการค้าและการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกันสานต่อโครงการ “SCB Intelligent Trade Program (SCB ITP) หลักสูตรความรู้ประยุกต์เพื่อธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 3” เพื่อมอบความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับการขยายและพัฒนาตลาดในต่างประเทศ และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในมิติต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และพร้อมรับมือกับการแข่งขันในโลกการค้ายุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งและกันในอนาคต นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังมี Mentors 6 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจส่งออก โดย Mentors จะเป็นทั้งเพื่อน ที่ปรึกษาและโค้ชให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม และช่วยผลักดันให้ธุรกิจของผู้เข้าอบรมเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้ประกอบการส่งออกเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยมีนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์  และนายวิทยากร  มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเปิดงาน เมื่อเร็วๆ นี้