เพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม และส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสาในองค์กร พนักงานจิตอาสาในโครงการ SCB ชวนกันทำดี จำนวนกว่า 20 คน จากธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ร่วมปฎิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ครั้งแรก เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก โดยสภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้ คำขวัญ “Be there for someone else. Give blood. Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต”