ไทยพาณิชย์ ผนึก ปตท.สผ. ต่อยอดเทคโนโลยี Blockchain ในรูปแบบ B2B ครั้งแรก เดินหน้าศึกษาและพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศบน Blockchain

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross-border Payment) บนเทคโนโลยี blockchain ครั้งแรกในรูปแบบ B2B รองรับการโอนเงินของปตท.สผ. กับคู่ค้าและผู้ให้บริการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของทั้งสององค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาเพื่อแสวงหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความท้าทายในยุคดิจิตอลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

คุณภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนำได้นวัตกรรมต่างๆจากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร  โดยล่าสุดธนาคารฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท Ripple ซึ่งถือเป็น Enterprise Blockchain Solution รายใหญ่ระดับโลก ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีใช้กับลูกค้าในกลุ่มบุคคลในปีที่ผ่านมา สำหรับครั้งนี้ธนาคารฯ ได้รับความไว้วางใจจากปตท.สผ. ร่วมสร้างมิติใหม่ของการนำ Blockchain มาใช้สำหรับองค์กรธุรกิจ โดยลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารฯ ตัดสินใจใช้งานระบบดังกล่าวในรูปแบบ B2B”  

 

 

 

 

คุณสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวว่า “การที่ ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในการนำเทคโนโลยี Blockchain ของ Ripple มาใช้ในธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ นับเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศของ ปตท.สผ. โดยใช้เวลาน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนลดลงด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะแสวงหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ”

 

สำหรับขอบเขตในระยะเบื้องต้นของการศึกษาและพัฒนา คือ การโอนเงินระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถต่อยอดเจตนารมณ์ของ ปตท.สผ. ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกส่วนงาน ไม่เฉพาะกิจกรรมหลักของบริษัท

 

ทั้งนี้ บริษัท Ripple เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain รายใหญ่ของโลกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมลงทุน เพื่อต่อยอดนวัตกรรมมาสู่การยกระดับบริการให้กับลูกค้า โดยความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของทั้งสององค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนา เพื่อแสวงหาโซลูชั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความท้าทายในยุคดิจิตอลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน