การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (Device) ที่ใช้กับแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ด้วยตนเอง

 

 

            ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการการเงินและให้ความสำคัญกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระดับสูงสุด ควบคู่กับความสะดวกคล่องตัวในการใช้บริการ

            ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (Device) ที่ใช้กับแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ด้วยตนเองอีกครั้ง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนใช้งานไว้กับธนาคารเท่านั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Contact Center โทร. 02-777-7777