แก้หนี้ธุรกิจที่มีหนี้หลายแห่งได้ครบ จบที่โครงการ DR BIZ

 

 

       ลูกหนี้ธุรกิจที่ประสบปัญหาและมีเจ้าหนี้รายหลาย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแก้ไขหนี้ในคราวเดียวกันได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 64 ที่ https://www.bot.or.th/app/drbiz  หรือติดต่อธนาคารเจ้าหนี้ที่ท่านสะดวก

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/covid19/Pages/content/sme/drbiz/default.aspx

 

#DRBIZ #ดีอาร์บิส #แก้หนี้ครบจบที่เดียว