ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Our Khung BangKachao ต่อเนื่อง พร้อมปลูกฝังสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนผ่านสื่อชุด “ผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก”

 

 

            เพื่อร่วมกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครในโครงการ Our Khung BangKachao ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารไทยพาณิชย์เข้าร่วมงาน “1 ปี แห่งการขับเคลื่อนและก้าวต่อไปของการสานพลัง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมจัดแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ชุด ”ผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก” ที่ธนาคารได้จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดขยะพลาสติกให้แก่เยาวชนใน  11 โรงเรียนในพื้นที่โครงการ และโรงเรียนเครือข่ายธนาคาร ได้แก่ มิวสิควิดีโอ, หนังแอนิเมชั่น, Big Book และบอร์ดให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ “SCB พี่ชวนน้องออม” เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนให้รู้จักใช้เงินและออมเงิน มาจัดแสดงภายในงานด้วยวิธีการสแกน QR Code โดยมี คุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “การสานพลังเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯในปี 2563” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดบูธนิทรรศการของคณะทำงานโครงการด้วย

 

 

 

 

เชิญชมสื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุด “ผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก”