ไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2562

 

             ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2562 เชิญชวนพนักงาน ลูกค้า ประชาชนร่วมกันทำความดี ส่งมอบความรักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยการบริจาคโลหิต ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” พร้อมส่งมอบปริมาณโลหิตจากการรณรงค์รับบริจาคโลหิตในปี 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 60.5 ล้านซีซี ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ โดยมี นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคุณพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเปิดโครงการ พร้อมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่