ไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2561 เชิญชวนพนักงาน ลูกค้า ประชาชนร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยการเป็น “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยผู้บริจาคโลหิต 1 คน สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 3 คน พร้อมมอบปริมาณโลหิตจากการรณรงค์รับบริจาคโลหิตในปี 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 60 ล้านซีซีให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นับเป็นสถาบันการเงินที่สามารถจัดหาปริมาณโลหิตได้จำนวนสูงที่สุดและนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก โดยมี นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเปิดโครงการ พร้อมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่