SCB ชวนกันทำดี “รักเรา รักโลก กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายความจงรัก เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

 

               เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนความมีจิตอาสาในหมู่พนักงาน โครงการ SCB ชวนกันทำดี ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานจาก หน่วยงานบริหารงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ จำนวนกว่า 60 คน จัดกิจกรรม SCB ชวนกันทำดี “รักเรา รักโลก กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายความจงรัก เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” ที่โรงเรียนสำราญวิทยา ณ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีคณะครู นักเรียน และชุมชนตำบลบางกอบัว รวมกว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

               กิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมทั้งการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การพัฒนาเยาวชน และการจัดการขยะ โดยพนักงานธนาคารจิตอาสาร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ถวายความจงรัก” ในพื้นที่แปลงที่ธนาคารฯ สนับสนุน เช่น ต้นขี้เหล็ก ตะเคียน พะยอม ประดู่ป่า เป็นต้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนสำราญวิทยา อาทิ กิจกรรม Brain Gym และกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ผ่านเกมส์บิงโก ที่สอดแทรกความรู้ ปัญหา และวิธีการจัดการให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนลดการสร้างขยะและช่วยกันกำจัดขยะอย่างถูกต้องด้วย นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จิตอาสาธนาคารมีความตั้งใจในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างน่าชื่นชม