แจ้งยกเลิกให้บริการ UP2ME Mobile Application

 

 

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ UP2ME Mobile Application

 

 

ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะยกเลิกบริการผลิตภัณฑ์ UP2ME Mobile Application โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หากท่านมีเงินคงเหลือใน e-wallet ใน UP2ME Mobile Application ระหว่างนี้ ท่านสามารถนำเงินออกจาก e-wallet ได้ตามปกติ

 

ทั้งนี้ หากท่านต้องการนำเงินออกจาก e-wallet ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ท่านจะต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน) และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีชื่อตรงกันกับ e-wallet เพื่อติดต่อที่สาขาของธนาคาร กรณีไม่มีบัญชีเงินฝาก สาขาจะเปิดบัญชีให้กับท่านเพื่อนำเงินคงเหลือใน e-wallet เข้าบัญชีต่อไป

 

ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้พัฒนา SCB Easy Application ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมตอบโจทย์ lifestyle ต่าง ๆ ของท่านต่อไป

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561