ธนาคารขอแจ้งปิดบริการ SCB EASY App ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบ

 

 

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ SCB EASY App

 

          ตามที่ธนาคารได้มีการปรับปรุงระบบ SCB EASY App ใหม่ ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการชั่วคราว
โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 

  • ปิดระบบในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 00:00 – 06:00 น.

 

          ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY App ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว และสามารถใช้บริการผ่าน SCB EASY Net ได้ตามปกติ

 

 

 

                                                       ขอแสดงความนับถือ

                                        ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)