ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมอบเครื่องกรองอากาศ 600 ชุดและหน้ากากอนามัย 1,296 ชิ้นให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝุ่น

 

               จากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนจำนวนมาก 

 

 

 

             ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงผลกระทบดังกล่าว ด้วยความห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จากปัญหาวิกฤตในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่   ธนาคารฯ ดำเนินการมาโดยตลอดในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รวมถึงเป็นการบรรเทาทุกข์ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ จึงได้มอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน 600 ชุด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM 2.5 จำนวน 1,296 ชิ้น ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบจากนายธนา เธียรอัจฉริยะ นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์บัญชาการฯ จะนำไปส่งต่อให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป เครื่องกรองอากาศนี้เป็นผลงานของห้องวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นเครื่องกรองอากาศอย่างง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศได้ดี ประสิทธิภาพไส้กรองอากาศ 99.3% ที่อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ปริมาตรลม 270 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง เหมาะกับพื้นที่ขนาด 20-30 ตารางเมตร    

 


             
ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกท่านให้ผ่านพ้นจากปัญหาวิกฤตนี้ในเร็ววัน