ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2539 เพื่อร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์และจัดหาปริมาณโลหิตโดยใช้ความแข็งแกร่งของเครือข่ายสาขาธนาคารในการเป็นจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตแก่อาสาสมัครและบุคคลทั่วไป

 

ด้วยเครือข่ายจิตอาสา การสร้างสัมพันธภาพกับภาครัฐและภาคเอกชน การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากลูกค้า พนักงานและประชาชนที่มีจิตกุศลอย่างต่อเนื่อง และการจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 10 คัน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการจัดหาโลหิตในเขตกรุงเทพฯ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคบริการโลหิตในต่างจังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี นครสวรรค์ และขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์จึงประสบความสำเร็จในฐานะสถาบันการเงินที่สามารถจัดหาโลหิตบริจาคได้ในปริมาณสูงสุด โดยได้ส่งมอบปริมาณโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

 

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตลอดปี โดยเปิดรับบริจาคโลหิตตามสาขา และสถานที่ต่างๆ ดังนี้

Untitled Document