สินเชื่อปรับได้ตามใจคุณ

สินเชื่อปรับได้ตามใจคุณ

วิธีการใช้งานเครื่องคำนวณสินเชื่อ

  • 1. ใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการ
  • 2. เลือกกำหนดการผ่อนชำระและใส่จำนวนเงินที่ต้องการผ่อนชำระคืนในแต่ละครั้ง
  • 3. เลือกวันชำระหนี้

ใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการ

บาท

ใส่จำนวนเงินและวันที่คุณต้องการผ่อนชำระ

บาท

วันที่เริ่มผ่อนชำระหนี้

กรุณาใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการและกำหนด วันผ่อนชำระได้ด้วยตัวเอง เพื่อคำนวณ ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาสินเชื่อถูกคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ย {{tenorAnnualInterest}}% ต่อปี (แต่ระยะเวลาสินเชื่อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเสนอ) โดยจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันแรกที่ธนาคารส่งมอบเงินสินเชื่อเข้าบัญชีของคุณ

โปรโมชั่น
{{tierRateList.description}}
โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ
{{tierRateList.rate}}
{{tierRateList.duration}}

อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวงเงินที่อนุมัติ

สมัครสินเชื่อและติดตามสถานะการสมัครได้ผ่านแอป SCB EASY

ไม่สามารถดำเนินการต่อได้


 

กำลังคำนวณสินเชื่อ…

อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่คุณได้รับอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะช่วยให้คุณสามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้เร็วขึ้น โดยจำนวนเงินที่ผ่อนชำระคืนธนาคารยังคงเท่าเดิม แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วงโปรโมชั่น จะทำให้มีเงินไปตัดต้นเงินได้มากขึ้น และชำระหนี้เสร็จเร็วขึ้น

โปรโมชั่น

{{productCatalogue.description}}

วงเงินสินเชื่อ
โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ

{{principalOptions.principal}}

{{interestRate.rate}}

{{interestRate.duration}}

อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวงเงินที่อนุมัติ