นอกจากจีนแล้ว ส่งออกไปไหนดี

ถ้ามีคู่แข่งจำนวนมากที่ส่งออกของสดหรือสินค้าการเกษตรไปยังจีน ลองมองหาผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ประเทศใหม่ในการส่งออกพร้อมกับแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อีกด้วย ประเทศที่น่าส่งออกและแปรรูปสินค้า ได้แก่ กลุ่ม CLMV คือ
 

1.    กัมพูชา

2.    ลาว

3.    พม่า

4.    เวียดนาม


มีสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกอยู่แล้ว แต่อาจไม่ได้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือธุรกิจ ประเทศไทยมีไอเดียที่ดีและมีความสามารถในการแปรรูปสินค้าอย่างมีคุณภาพ เช่น ทุกเรียนอบกรอบ ลำไยอบแห้ง น้ำพริกกระปุก ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ

สนใจการค้าต่างประเทศ ติดต่อเรา -คลิก-