อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28-06-2567 วันที่ประกาศ: 27-06-2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 21-05-2567 วันที่ประกาศ: 20-05-2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-05-2567 วันที่ประกาศ: 15-05-2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-03-2567 วันที่ประกาศ: 15-03-2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-01-2567 วันที่ประกาศ: 28-12-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25-10-2566 วันที่ประกาศ: 24-10-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08-10-2566 วันที่ประกาศ: 05-10-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03-10-2566 วันที่ประกาศ: 02-10-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 02-10-2566 วันที่ประกาศ: 29-09-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28-09-2566 วันที่ประกาศ: 27-09-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 05-09-2566 วันที่ประกาศ: 04-09-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25-08-2566 วันที่ประกาศ: 24-08-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-08-2566 วันที่ประกาศ: 10-08-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 13-07-2566 วันที่ประกาศ: 12-07-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14-06-2566 วันที่ประกาศ: 13-06-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09-06-2566 วันที่ประกาศ: 08-06-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-04-2566 วันที่ประกาศ: 05-04-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18-03-2566 วันที่ประกาศ: 17-03-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-03-2566 วันที่ประกาศ: 28-02-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30-01-2566 วันที่ประกาศ: 27-01-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07-12-2565 วันที่ประกาศ: 06-12-2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 04-10-2565 วันที่ประกาศ: 03-10-2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23-09-2565 วันที่ประกาศ: 22-09-2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12-04-2565 วันที่ประกาศ: 11-04-2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-02-2565 วันที่ประกาศ: 17-01-2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12-03-2564 วันที่ประกาศ: 11-03-2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09-02-2564 วันที่ประกาศ: 08-02-2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-01-2564 วันที่ประกาศ: 15-01-2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14-11-2563 วันที่ประกาศ: 13-11-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24-07-2563 วันที่ประกาศ: 23-07-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25-05-2563 วันที่ประกาศ: 22-05-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-05-2563 วันที่ประกาศ: 05-05-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 13-04-2563 วันที่ประกาศ: 10-04-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24-03-2563 วันที่ประกาศ: 23-03-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19-03-2563 วันที่ประกาศ: 18-03-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 10-03-2563 วันที่ประกาศ: 09-03-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03-03-2563 วันที่ประกาศ: 02-03-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24-02-2563 วันที่ประกาศ: 21-02-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07-02-2563 วันที่ประกาศ: 06-02-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 13-01-2563 วันที่ประกาศ: 10-01-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 04-01-2563 วันที่ประกาศ: 03-01-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 27-12-2562 วันที่ประกาศ: 26-12-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23-12-2562 วันที่ประกาศ: 20-12-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03-12-2562 วันที่ประกาศ: 02-12-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 02-12-2562 วันที่ประกาศ: 29-11-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08-11-2562 วันที่ประกาศ: 07-11-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19-09-2562 วันที่ประกาศ: 18-09-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14-09-2562 วันที่ประกาศ: 13-09-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28-08-2562 วันที่ประกาศ: 27-08-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23-08-2562 วันที่ประกาศ: 22-08-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 10-08-2562 วันที่ประกาศ: 09-08-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 22-07-2562 วันที่ประกาศ: 19-07-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-07-2562 วันที่ประกาศ: 05-07-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19-06-2562 วันที่ประกาศ: 18-06-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17-06-2562 วันที่ประกาศ: 14-06-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 05-06-2562 วันที่ประกาศ: 04-06-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28-05-2562 วันที่ประกาศ: 27-05-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18-05-2562 วันที่ประกาศ: 17-05-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-05-2562 วันที่ประกาศ: 15-05-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-05-2562 วันที่ประกาศ: 30-04-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15-04-2562 วันที่ประกาศ: 12-04-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-04-2562 วันที่ประกาศ: 05-04-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-02-2562 วันที่ประกาศ: 15-02-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 31-01-2562 วันที่ประกาศ: 30-01-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18-01-2562 วันที่ประกาศ: 17-01-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-01-2562 วันที่ประกาศ: 10-01-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 04-01-2562 วันที่ประกาศ: 03-01-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03-01-2562 วันที่ประกาศ: 02-01-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 20-12-2561 วันที่ประกาศ: 19-12-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19-12-2561 วันที่ประกาศ: 18-12-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12-12-2561 วันที่ประกาศ: 11-12-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-12-2561 วันที่ประกาศ: 07-12-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07-12-2561 วันที่ประกาศ: 06-12-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 10-11-2561 วันที่ประกาศ: 09-11-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25-10-2561 วันที่ประกาศ: 24-10-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19-10-2561 วันที่ประกาศ: 18-10-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18-09-2561 วันที่ประกาศ: 17-09-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-09-2561 วันที่ประกาศ: 10-09-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-09-2561 วันที่ประกาศ: 05-09-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30-08-2561 วันที่ประกาศ: 29-08-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26-07-2561 วันที่ประกาศ: 25-07-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-06-2561 วันที่ประกาศ: 15-06-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 20-04-2561 วันที่ประกาศ: 19-04-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-04-2561 วันที่ประกาศ: 05-04-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-04-2561 วันที่ประกาศ: 30-03-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14-03-2561 วันที่ประกาศ: 13-03-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08-03-2561 วันที่ประกาศ: 07-03-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09-02-2561 วันที่ประกาศ: 07-02-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-01-2561 วันที่ประกาศ: 29-12-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 27-12-2560 วันที่ประกาศ: 26-12-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 20-12-2560 วันที่ประกาศ: 19-12-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-11-2560 วันที่ประกาศ: 31-10-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30-09-2560 วันที่ประกาศ: 29-09-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 29-09-2560 วันที่ประกาศ: 28-09-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19-08-2560 วันที่ประกาศ: 18-08-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07-07-2560 วันที่ประกาศ: 06-07-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17-06-2560 วันที่ประกาศ: 16-06-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25-05-2560 วันที่ประกาศ: 24-05-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18-05-2560 วันที่ประกาศ: 17-05-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17-05-2560 วันที่ประกาศ: 16-05-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15-05-2560 วันที่ประกาศ: 12-05-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-05-2560 วันที่ประกาศ: 09-05-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17-04-2560 วันที่ประกาศ: 12-04-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-04-2560 วันที่ประกาศ: 31-03-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30-03-2560 วันที่ประกาศ: 29-03-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23-03-2560 วันที่ประกาศ: 22-03-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-03-2560 วันที่ประกาศ: 10-03-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-03-2560 วันที่ประกาศ: 28-02-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18-02-2560 วันที่ประกาศ: 17-02-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17-02-2560 วันที่ประกาศ: 16-02-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-02-2560 วันที่ประกาศ: 03-02-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 21-01-2560 วันที่ประกาศ: 20-01-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-01-2560 วันที่ประกาศ: 10-01-2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-12-2559 วันที่ประกาศ: 23-12-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26-10-2559 วันที่ประกาศ: 25-10-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15-10-2559 วันที่ประกาศ: 14-10-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12-10-2559 วันที่ประกาศ: 11-10-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07-10-2559 วันที่ประกาศ: 06-10-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 04-10-2559 วันที่ประกาศ: 03-10-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-10-2559 วันที่ประกาศ: 30-09-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28-09-2559 วันที่ประกาศ: 27-09-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09-09-2559 วันที่ประกาศ: 08-09-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 02-09-2559 วันที่ประกาศ: 01-09-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-09-2559 วันที่ประกาศ: 31-08-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26-08-2559 วันที่ประกาศ: 25-08-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 29-07-2559 วันที่ประกาศ: 28-07-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 21-07-2559 วันที่ประกาศ: 20-07-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-07-2559 วันที่ประกาศ: 15-07-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15-07-2559 วันที่ประกาศ: 14-07-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14-07-2559 วันที่ประกาศ: 13-07-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-07-2559 วันที่ประกาศ: 05-07-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-07-2559 วันที่ประกาศ: 30-06-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24-06-2559 วันที่ประกาศ: 23-06-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-06-2559 วันที่ประกาศ: 15-06-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 13-06-2559 วันที่ประกาศ: 10-06-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09-06-2559 วันที่ประกาศ: 08-06-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-06-2559 วันที่ประกาศ: 03-06-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30-05-2559 วันที่ประกาศ: 27-05-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17-05-2559 วันที่ประกาศ: 16-05-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-05-2559 วันที่ประกาศ: 13-05-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03-05-2559 วันที่ประกาศ: 29-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 27-04-2559 วันที่ประกาศ: 26-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23-04-2559 วันที่ประกาศ: 22-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 22-04-2559 วันที่ประกาศ: 23-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 21-04-2559 วันที่ประกาศ: 20-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 20-04-2559 วันที่ประกาศ: 19-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-04-2559 วันที่ประกาศ: 12-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12-04-2559 วันที่ประกาศ: 11-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-04-2559 วันที่ประกาศ: 08-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08-04-2559 วันที่ประกาศ: 07-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 05-04-2559 วันที่ประกาศ: 04-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 02-04-2559 วันที่ประกาศ: 01-04-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-04-2559 วันที่ประกาศ: 31-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28-03-2559 วันที่ประกาศ: 25-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25-03-2559 วันที่ประกาศ: 24-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23-03-2559 วันที่ประกาศ: 22-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18-03-2559 วันที่ประกาศ: 17-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-03-2559 วันที่ประกาศ: 15-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11-03-2559 วันที่ประกาศ: 10-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 10-03-2559 วันที่ประกาศ: 09-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01-03-2559 วันที่ประกาศ: 29-02-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26-02-2559 วันที่ประกาศ: 25-02-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25-02-2559 วันที่ประกาศ: 24-02-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24-02-2559 วันที่ประกาศ: 23-02-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23-02-2559 วันที่ประกาศ: 18-02-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18-02-2559 วันที่ประกาศ: 17-02-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12-02-2559 วันที่ประกาศ: 11-02-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08-02-2559 วันที่ประกาศ: 05-02-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 29-01-2559 วันที่ประกาศ: 28-01-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 27-01-2559 วันที่ประกาศ: 26-01-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25-01-2559 วันที่ประกาศ: 22-01-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16-01-2559 วันที่ประกาศ: 15-01-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15-01-2559 วันที่ประกาศ: 14-01-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06-01-2559 วันที่ประกาศ: 05-01-2559