1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

จองเที่ยวคุ้ม สนุกยกทริป

กับบัตร PLANET SCB

Klook x PLANET SCB รับส่วนลดสูงสุด 12% สูงสุด 400 บาท
เมื่อซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมท่องเที่ยว, ทัวร์, สวนน้ำสวนสนุก, อาหาร และกิจกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศที่ร่วมรายการผ่าน Klook

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับส่วนลดทันที 12% (สูงสุด 400 บาท) เมื่อซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมท่องเที่ยว, ทัวร์,สวนน้ำสวนสนุก,อาหาร ในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมรายการ ผ่าน Klook Application หรือ www.klook.com ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/รายการ โดยผู้ถือบัตรต้องกรอกรหัส “SCBPLANET24” และชำระส่วนต่างด้วยบัตร PLANET SCB เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร / หมายเลขโทรศัพท์ / เดือน (รวม 188 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 2,250 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการกรอกโค้ดส่วนลดก่อนการชำระเงินทุกครั้งตามสิทธิ์ เพื่อรับส่วนลด Klook และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการตามเงื่อนไขกำหนดเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้สำหรับผู้ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ประเทศไทยเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรม “Non-applicable Activity List” อาทิ Tokyo Disney Resort Park Ticket, S.E.A Aquarium Ticket Singapore, Lotte World Ticket in Seoul, The Sanctuary of Truth Ticket in Pattaya, Sun World Fansipan Legend Admission Ticket, JR Tokyo Wide Pass, Europe Rail Ticket, Stretching Experience at Stretch me by Let's Relax Bangkok, Sukishi Korean Charcoal Grill in Thailand, Tokyo Subway Ticket (24,48 or 72 hours) และ Nagasaki Huis Ten Bosch Ticket เป็นต้น (ตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่ร่วมรายการได้ที่ https://www.klook.com/th/no_applicable_activities_list_new/
 • ราคาที่กำหนดอาจมีการคิดค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บและภาษี (ถ้ามี) เพิ่มเติมได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลด, คูปอง และข้อเสนอสำหรับสมาชิกอื่น ๆ ได้ และไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด, วงเงิน หรือ ส่วนลด/ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ได้
 • Klook ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้ส่วนลดในอนาคต ต่อลูกค้าที่ละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้รายการส่งเสริมการขายในทางที่ผิด เช่น การใช้รายการส่งเสริมการตลาดนี้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Klook ผ่านช่องทางแชทบนเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, อีเมลล์ support@klook.com
 • ธนาคาร และ Klook ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Klook เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777