1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568

กดสั่งฟิน อิ่มอร่อยทุกมื้อโปรด

กับบัตร PLANET SCB

LINE MAN x PLANET SCB
รับส่วนลดสูงสุด 120 บาท เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ผ่านแอป LINE MAN

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับส่วนลดมูลค่า 60 บาท เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าส่ง) ผ่านแอป LINE MAN ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และชำระด้วยบัตร PLANET SCB เท่านั้น
  2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568
  3. จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน (จำกัด 1,450 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 17,400 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  4. ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBPN60” ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม เฉพาะร้านอาหาร
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  6. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ช่องทาง LINE MAN live chat : https://lin.ee/j3GXqac
  7. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
  8. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือ คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777