1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

สิทธิพิเศษสำหรับร้านแม่มณี

รับชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านบริการแอปแม่มณี รับคะแนนสะสมแลกของรางวัลที่มณี รีวอร์ด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
มณีรีวอร์ด สะสมคะแนนแลกของรางวัลผ่านแอปพลิเคชันแม่มณี

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย : 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

การสะสมคะแนนมี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านแอปพลิเคชันแม่มณี เฉพาะกรณี รับชำระด้วย Thai QR Payment โดยร้านค้าและผู้ชำระค่าสินค้าต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ทุก ๆ ยอดรับชำระ 1,000 บาท จะได้รับ 1 คะแนน โดยจำกัดยอดรับชำระสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน หรือรับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่อวัน ส่วนที่เกิน 100,000 บาท จะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดรับชำระในวันถัดไป
 • จำนวนรายการรับชำระขั้นต่ำต่อวัน 10 รายการ หากไม่ถึง 10 รายการ ท่านจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับวันนั้น
 • รายการที่เกิดหลังจากเวลา 23.00 น. จะถูกนับเป็นรายการของวันถัดไป
 • คะแนนที่ได้รับจะเข้าระบบภายใน 3 วันทำการ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านมณีรีวอร์ด บนแอปพลิเคชันแม่มณี

2. การเข้าเรียนหลักสูตรที่ มณี อคาเดมี่ มีเงื่อนไขการรับคะแนนสะสม ดังนี้

 • เมื่อเรียบจบหลักสูตรที่ มณี อคาเดมี่ 1 หลักสูตร จะได้คะแนนตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร
 • รายการที่เกิดหลังจาก 24.00 น. จะถูกนับเป็นรายการของวันถัดไป
 • คะแนนจะเข้าระบบภายใน 1 วันทำการ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนได้ผ่านมณีรีวอร์ด บนแอปแม่มณี

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

 1. สามารถสะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยคะแนนที่สะสมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จะสามารถนำมาใช้แลกของรางวัลได้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 (7 วันทำการหลังจากหมดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 2. ร้านค้าสามารถนำคะแนนสะสม มาใช้แลกของรางวัลได้ตามจำนวนคะแนนและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำหรับของรางวัลแต่ละรายการ จำกัดสิทธิ์การแลกของรางวัลได้ 1 ครั้งต่อ 1 แคมเปญ
 3. ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่ร้านค้าระบุ โดยตัดรอบทุกสิ้นเดือนและจัดส่งภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ตัดรอบการจัดส่งของรางวัล
 4. กรณีที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้าที่ใช้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการไม่สามารถรับเงินเข้าบัญชีได้ โดยมิใช่เป็นความบกพร่องของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์งดการโอนเงินเข้าบัญชี
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนมีผลบังคับใช้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. คะแนนและของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02 777 7444

 

 

ดาวน์โหลดแอปแม่มณีได้ที่

• แอปสโตร์ : https://itunes.apple.com/app/id1444590042?mt=8
• เพลย์สโตร์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scb.merc (เฉพาะบนมือถือ)

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


แอปแม่มณี วิธีการสมัครใช้งาน
และการรับเงินผ่านแอปแม่มณี


มณี โซเชียล คอมเมิร์ซ
ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ


บิลแม่มณี ลิงก์ชำระเงิน
จากแอปแม่มณี ผู้ช่วยร้านค้าตัวจริง