1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

สายซีรี่ส์สุดฟิน สมัครสมาชิก Viu Premium ราคาพิเศษ

กับบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด

Viu x SCB DEBIT Mastercard
รับสิทธิ์สมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนในราคา 59 บาท/เดือน

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภทที่ออกเป็นบัตรพลาสติกและบัตรเวอร์ชวล ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับสิทธิ์สมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือน (30วัน) ในราคาพิเศษ 59 บาท/เดือน นับจากวันที่การสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ จากราคาปกติ 149 บาท/เดือน เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ผ่าน Viu Website: https://bit.ly/3wDr7Ya หรือ Viu Application (ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567
 3. ขั้นตอนการรับสิทธิ์ Viu Premium
  • ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน Viu Application หรือ Viu Website
  • ผู้ถือบัตรต้องเลือกสมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือน ( 30 วัน) ด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด
  • ผู้ถือบัตรต้องชำระเงิน ด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์
  • ผู้ถือบัตรสามารถศึกษาวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://info.scb.co.th/Retail_Segment/DebitCard/Howto_ViuPremium_DebitSCB_D59_P1.pdf
 4. อายุสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนมีอายุสมาชิก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัคร เช่น ผู้ถือบัตรสมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้บริการ Viu Premium แบบรายเดือน ได้ตั้งแต่วันที่18 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
 5. สงวนสิทธิ์รับสิทธิพิเศษรหัสส่วนลดนี้ 1 ครั้งต่อ Viu ID /ผู้ถือบัตร / Merchant / หมวด / เดือน สูงสุด 12 เดือน (จำกัดสิทธิ์จำนวน 1,400 สิทธิ์/ เดือน หรือ 16,800 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 6. กรณีผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก Viu Premium อยู่แล้ว หากต้องการสิทธิพิเศษนี้ ผู้ถือบัตรต้องทำการยกเลิกและสมัครสมาชิก Viu Premium ใหม่ แบบรายเดือน โดยชำระเงินด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ถึงจะได้รับสิทธิพิเศษ
 7. ผู้ถือบัตรที่สมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนด้วยสิทธิ์ประโยชน์นี้ เมื่อครบอายุสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือน (30 วัน) ระบบจะทำการต่ออายุอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 12 เดือน จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละช่วงที่ผู้ถือบัตรสมัครไว้ และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บค่าสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนในราคาปกติ 149 บาท/เดือน โดยผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ยกเลิกความเป็นสมาชิก Viu Premium เมื่อใดก็ได้ โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ VIU กำหนด (https://www.viu.com/ott/th/th/copyright-statement/terms-and-conditions)
 8. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Viu ได้
 9. รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 10. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Facebook :: Viu Thailand หรือ E-mail :: enquiry.th@Viu.com
 11. ธนาคาร และ Viu ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Viu เป็นที่สุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777