Wealth Matters EP24

ทิศทางการลงทุน ฝ่าวิกฤตไตรมาส 3 ต้องรู้!

share 21 กรกฎาคม 2564

จับตาภาพรวมเศรษฐกิจโลก และประเทศไทยในไตรมาส 3 ท่ามกลางวิกฤตโควิดสายพันธ์เดลต้าระบาดทั่วโลก ชี้กลยุทธ์การเลือกลงทุนแบบ Growth with Reasonable Price

แนะเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงพยาบาล พร้อมเผยตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตในจังหวะนี้

 

 

สามารถฟังพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ ได้ที่นี่

 

 


ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ต่อยอดความมั่งคั่ง

เรื่องน่ารู้ก่อนการลงทุน

Read more