รายละเอียดบริการ

โอนเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยผู้โอนและผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร สามารถระบุให้สาขาปลายทางจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารให้ลูกค้าต่างธนาคารจ่ายชำระเงินกู้ หรือกรณีไม่ทราบเลขที่บัญชีผู้รับเงินปลายทาง
สะดวกสบาย

สะดวกสบาย

ผู้โอนและผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร สามารถรับเงินได้ทันที ณ สาขาปลายทางที่ระบุไว้ และสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคาร โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เงื่อนไขบริการ

  • ต้องระบุสาขาปลายทาง และชื่อผู้รับเงินในใบคำขอโอนเงิน
  • ผู้รับโอนต้องยื่นเอกสารแสดงตนในการรับเงิน และรับเงินได้ตามสาขาที่ระบุเท่านั้น
อัตราค่าบริการ

หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท บวกค่าบริการ 100 บาท/รายการ

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ