รายละเอียดการบริการ

บริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมทบเข้าบัญชีเงินฝากเดินสะพัดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเช็คมาเรียกเก็บระหว่างวันผ่านเคาน์เตอร์ หรือมีเช็คเรียกเก็บอัตโนมัติและบัญชีเงินฝากเดินสะพัดมียอดคงเหลือไม่เพียงพอกับจำนวนเงินตามเช็คที่ส่งมาเรียกเก็บ
สะดวก รวดเร็ว

สะดวก รวดเร็ว

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชีเดินสะพัดแบบอัตโนมัติ เมื่อมีเช็คมาเรียกเก็บแต่มียอดคงเหลือไม่เพียงพอ

เงื่อนไขบริการ

  • บัญชีโอนออกและบัญชีรับโอนต้องเป็นเจ้าของบัญชีเดียวกัน และสาขาเดียวกัน
อัตราค่าบริการ

30 บาท/วัน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ