รายละเอียดการบริการ

บริการจัดพิมพ์รายงานการเดินบัญชี (Statement) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ประจำ เดินสะพัด หรือ ระยะยาว กับธนาคาร โดยสามารถขอรับบริการได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
เชื่อถือได้

เชื่อถือได้

เอกสารรับรองจากธนาคารมีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลครบถ้วน
สะดวกรวดเร็ว

สะดวกรวดเร็ว

สามารถขอรับบริการได้ง่ายๆ ที่สาขาธนาคาร
อัตราค่าบริการ

  • Statement ย้อนหลัง น้อยกว่า 6 เดือน อัตรา 100 บาท/บัญชี/ครั้ง
  • Statement ย้อนหลัง ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 200 บาท/บัญชี/ครั้ง

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ