รายละเอียดบริการ

เป็นหนังสือที่ออกโดยธนาคาร เพื่อรับรองการมีบัญชีกับธนาคาร และรับรองยอดคงเหลือในบัญชี เพื่อยื่นต่อหน่วยราชการ เช่น สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
เชื่อถือได้

เชื่อถือได้

เอกสารรับรองจากธนาคารมีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลครบถ้วน
สะดวกรวดเร็ว

สะดวกรวดเร็ว

สามารถขอรับบริการได้ง่ายๆ ที่สาขาธนาคาร
อัตราค่าบริการ

ฉบับละ 200 บาท

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ