รายละเอียดบริการ

บริการรับรองด้านสินทรัพย์และหนี้สินสำหรับใช้ในการขอวีซ่าหรือศึกษาต่อต่างประเทศ จะมีการระบุข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามบัญชีของลูกค้าอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นยอดเงินฝาก วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหรือยอดสินเชื่อ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง หรือวันที่ลูกค้าระบุให้รับรอง
เชื่อถือได้

เชื่อถือได้

เอกสารรับรองจากธนาคารมีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลครบถ้วน
สะดวกรวดเร็ว

สะดวกรวดเร็ว

สามารถขอรับบริการได้ง่ายๆ ที่สาขาธนาคาร
อัตราค่าบริการ

ฉบับละ 100 บาท

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ