รายละเอียดบริการ

บริการรับรองด้านสินทรัพย์และหนี้สินสำหรับใช้ในการขอวีซ่าหรือศึกษาต่อต่างประเทศ จะมีการระบุข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามบัญชีของลูกค้าอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นยอดเงินฝาก วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหรือยอดสินเชื่อ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง หรือวันที่ลูกค้าระบุให้รับรอง
เชื่อถือได้

เชื่อถือได้

เอกสารรับรองจากธนาคารมีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลครบถ้วน
สะดวกรวดเร็ว

สะดวกรวดเร็ว

สามารถขอรับบริการได้ง่ายๆ ที่สาขาธนาคาร
อัตราค่าบริการ

ฉบับละ 100 บาท

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ