รายละเอียด

บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน AirPay Wallet

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

สูงสุด 49,000 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน 10 บาท/รายการ (ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ขั้นตอนการทำรายการ

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

 1. ลูกค้าทำการ Download และสมัครบริการ AirPay Wallet ตามขั้นตอน
 2. ทำการเติมเงินเข้า AirPay Wallet หลังจากสมัครบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. ลูกค้ากดทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยตนเอง ดังนี้
  ·  กดที่เมนูจ่ายบิล
  ·  เลือกเมนูสแกน Barcode และสแกน Barcode หรือ QR Code ตามใบแจ้งหนี้
  ·  ตรวจสอบรายละเอียดของรายการ หากถูกต้องให้กดปุ่ม Pay Now
  ·  เลือกวิธีการชำระเงินในหน้า Payment Options และกดปุ่ม Pay Now
  ·  ทำการ Enter Passcode เพื่อยืนยันตัวตน
  ·  เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ e-Receipt เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน
 4. รายการที่ชำระหลัง 23.00 น. จะถือเป็นรายการของวันถัดไป

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ