จุดเด่น

จุดเด่น

 

คุ้มครองเต็มที่

 • เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยได้สูงสุดถึง 200 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • รับสิทธิความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง 5 ปีแรก* ในส่วนของเบี้ยประกันภัยหลัก (Non-Lapse Guaranteed)

มีโอกาสรับผลตอบแทน

 • รับโบนัสพิเศษ* เพิ่มสูงสุด 10% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต

ยืดหยุ่นตอบโจทย์

 • จัดสรรการลงทุนด้วยตนเองผ่านกองทุนรวม ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ พร้อมสับเปลี่ยนกองทุนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน
 • ปรับเพิ่ม/ลด จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เปลี่ยนงวดการชำระ ลด หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

เพิ่มโอกาสความมั่งคั่ง

 • สร้างและดูแลพอร์ตการลงทุนง่ายๆ ด้วยเครื่องมือบริหารการลงทุนที่ครบครัน ด้วยกองทุนเด่นจาก บลจ. ชั้นนำ และ พอร์ตโฟลิโอแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน จากที่ปรึกษาการลงทุนสถาบันระดับโลก

 

 

*ไม่เคยใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยฯ ไม่เคยลดเบี้ยฯ และ ไม่เคยมีการถอนเงินจากกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยหลัก 

 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ลักษณะสินค้า ความคุ้มครองเงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนและทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

 • อายุรับประกันภัย: 1 วัน - 70 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลัก: ถึงอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 99 ปี
 • เบี้ยประกันภัยชำระรายงวด: เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ
  - งวดรายปี 36,000 บาท
  - งวดราย 6 เดือน 18,000 บาท
  - งวดราย 3 เดือน 9,000 บาท
  - งวดรายเดือน 3,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ: ตั้งแต่ 5,000 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี และรวมสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ