จุดเด่น

ประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย จากภัย ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) กลุ่มภัยธรรมชาติ การถูกโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เพิ่มความคุ้มครอง อุปกรณ์ Smart Home มูลค่า 200,000 บาท

คุ้มครองทั้งอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

คุ้มครองทั้งอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

คุ้มครองทั้งอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ, การถูกโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอย
 คุ้มครองอุปกรณ์ Smart Home

คุ้มครองอุปกรณ์ Smart Home

คุ้มครองอุปกรณ์ Smart Home ได้แก่ แผงโซล่าร์เซลล์ อุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า Smart Home Technology และ Home Securities
ขยายความคุ้มครอง

ขยายความคุ้มครอง

ขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่พัก
ขยายความคุ้มครองภัย

ขยายความคุ้มครองภัย

ขยายความคุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขยายความคุ้มครองเงินสด

ขยายความคุ้มครองเงินสด

ขยายความคุ้มครองเงินสด (ในกรณีที่ไม่ได้เอาประกันภัยไว้), เอกสารและต้นฉบับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำขึ้นมาใหม่ วงเงิน 10,000 บาท
ต้นไม้

ต้นไม้

ต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง 1,000.- บาท/ต้น ไม่เกิน 10,000 ต่อกรมธรรม์
ช่วยเหลือฉุกเฉิน

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance ทุกกรมธรรม์
คุ้มครองสูงสุด 5 ปี

คุ้มครองสูงสุด 5 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุด 5 ปี ซื้อระยะเวลาความคุ้มครองระยะยาว ได้รับส่วนลด

 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารที่มีการสั่งประกันอัคคีภัยสินเชื่อตัวอาคารกับ บมจ. เทเวศประกันภัยแล้ว
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกัน กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1  (อาคารที่สร้างจากปูน)
 3. ทุนประกันภัย เริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 4. แผนการประกันภัยนี้ สำหรับสถานที่เอาประกันภัยเป็นบ้านเพื่อการพักอาศัย และอยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 5. ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ ได้แก่ เงินทอง ธนบัตร แบบพิมพ์ ต้นฉบับเอกสาร โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องเพชร ของประดับมีค่า และอื่นๆ ที่อยู่ใน หรือ ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย เช่น โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

 1. คุ้มครองทรัพย์สินในบ้านจากภัย
  1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  1.2 กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และลูกเห็บ
 2. ขยายความคุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
 3. การถูกโจรกรรม จากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่ออาคาร การชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ (จร. 2)
 4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในสถานที่เอาประกันภัย
 5. คุ้มครองอุปกรณ์ Smart Home ได้แก่ แผงโซล่าร์เซลล์, อุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า, Smart Home Technology และ  Home Securities มูลค่า 200,000 บาท
 6. คุ้มครองเงินสด (ในกรณีที่ไม่ได้เอาประกันภัยไว้), เอกสารและต้นฉบับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำขึ้นมาใหม่
 7. คุ้มครองต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง 1,000.- บาท/ต้น ไม่เกิน 10,000 ต่อกรมธรรม์

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ