จุดเด่น

คุ้มครองตัวบ้านและทรัพย์สินในบ้าน

คุ้มครองตัวบ้านและทรัพย์สินในบ้าน

คุ้มครองตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านระยะยาวสูงสุด 10 ปี คุ้มค่าด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 54% เมื่อทำประกันภัยระยะยาว 10 ปี คุ้มครองครอบคลุม
คุ้มครองอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ , การถูกโจรกรรม และ ชดเชยค่าที่พัก

คุ้มครองอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ , การถูกโจรกรรม และ ชดเชยค่าที่พัก

- คุ้มครองตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากอัคคีภัย และ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ ลมพายุ และ ลูกเห็บ
- คุ้มครองการถูกโจรกรรม วงเงินสูงสุด 1,100,000 บาท
- ชดเชยค่าที่พักชั่วคราวสูงสุด 150,000 บาท เมื่อบ้านพักอาศัยเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
เพิ่มเติม
Home Assitance

Home Assitance

พิเศษ!! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน ฟรี ค่าแรงของช่าง 1,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 2 ครั้งต่อปี

หมายเหตุ : ค่าแรงของช่างผู้ให้บริการในการเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือในครั้งแรก ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งสูงสุดไม่เกินจำนวน 2 ครั้งต่อปี
เพิ่มเติม

 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ลูกค้า SCB ที่มีบ้านอยู่อาศัย 5,000,000 บาท ถึง 50,000,000 บาท
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณารับประกัน กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (อาคารที่สร้างจากไม้เป็นหลัก)
 3. ทุนประกันภัย ความคุ้มครองหลักต้องตั้งแต่ 5,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
 4. แผนการประกันภัยนี้ สำหรับสถานที่เอาประกันภัยเป็นบ้านเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น  
 5. แผนการประกันภัยนี้ใช้กับบ้านและทรัพย์สินที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 6. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน อาทิ เงินทอง ธนบัตร แบบพิมพ์ ต้นฉบับเอกสาร โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องเพชร ของประดับมีค่า และอื่นๆ ที่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

 

 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)  และเฉพาะภัยธรรมชาติ (ภัยลมพายุ  ภัยน้ำท่วม  ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์)
 2. ภัยธรรมชาติส่วนขยาย (ภัยลมพายุ  ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ) (รวมทุกภัยต่อปีกรมธรรม์) 
 3. คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า สูงสุด 200,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์)
 4. ประกันภัยโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ สูงสุด 1,100,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์)
 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราว วันละไม่เกิน 5,000.-บาท สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์)
 6. อุ่นใจ คลายกังวล ฟรีค่าแรง 1,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 2 ครั้งต่อปี กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

   

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ