จุดเด่น

 คุ้มครองตัวบ้านและทรัพย์สินในบ้าน

คุ้มครองตัวบ้านและทรัพย์สินในบ้าน

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของ ยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
1.2 กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือ คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และ ลูกเห็บ
ขยายความคุ้มครอง

ขยายความคุ้มครอง

ขยายความคุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 100,000 บาท ,
คุ้มครอบการถูกโจรกรรม

คุ้มครอบการถูกโจรกรรม

การถูกโจรกรรม สูงสุด 400,000 บาท จากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่ออาคาร การชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ (จร. 2)
ค่าเช่าที่พักชั่วคราว

ค่าเช่าที่พักชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราว

 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ลูกค้า SCB ที่มีบ้านอยู่อาศัย 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณารับประกัน กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (อาคารที่สร้างจากไม้เป็นหลัก)
 3. ทุนประกันภัย ความคุ้มครองหลักต้องตั้งแต่ 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
 4. แผนการประกันภัยนี้ สำหรับสถานที่เอาประกันภัยเป็นบ้านเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น  
 5. แผนการประกันภัยนี้ใช้กับบ้านและทรัพย์สินที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 6. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน อาทิ เงินทอง ธนบัตร แบบพิมพ์ ต้นฉบับเอกสาร โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องเพชร ของประดับมีค่า และอื่นๆ ที่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

 

Home Plus 1 - 2 

 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)  และเฉพาะภัยธรรมชาติ (ภัยลมพายุ  ภัยน้ำท่วม   ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท  (ต่อปีกรมธรรม์)
 2. ภัยธรรมชาติส่วนขยาย (ภัยลมพายุ  ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ) (รวมทุกภัยต่อปีกรมธรรม์) คุ้มครองเฉพาะ Home Insured Plus 1
 3.  ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราว
   3.1  คอนกรีตล้วน วันละไม่เกิน 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท   
   3.2 ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วันละไม่เกิน  500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 

Home Insured Plus 3 - 4

 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ อากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) และเฉพาะภัยธรรมชาติ  (ภัยลมพายุ  ภัยน้ำท่วม   ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ)ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์)
 2. ภัยธรรมชาติส่วนขยาย  (ลมพายุ  น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และลูกเห็บ) (รวมทุกภัยต่อปีกรมธรรม์) คุ้มครองเฉพาะ  Home Insured Plus 3
 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราว
     3.1 คอนกรีตล้วน วันละไม่เกิน 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
     3.2 ครึ่งตึก ครึ่งไม้ วันละไม่เกิน  500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000  บาท
 4. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า สูงสุด 100,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์)
 5. ประกันภัยโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่ออาคาร การชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ (จร. 2) สูงสุด 400,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์)
     5.1 ความสูญหรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร (ต่อปีกรมธรรม์)
     5.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ต่อปีกรมธรรม์)
     5.3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล (ต่อปีกรมธรรม์)

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ